Hospodyňkou.cz Naučte se být dobrou hospodyňkou Domácí spotřebičeMasoZahradaZelenina
Myčka nádobí

Chyby na myčce nádobí Miele a jejich řešení

Porouchala se vám myčka nádobí Miele a hlásí chybové hlášení? Podívejte se na nejčastější poruchy, jejich příčiny a návod, jak závady odstranit a opravit vaši myčku.

Myčka nádobí se nerozeběhne

Příčina: Pravděpodobně nemáte správně zavřená dvířáka, není zasunutá zástrčka, vypnula se pojistka v jističi elektřiny nebo není myčka zapnutá.

Odstranění: Dvířka pevně přitlačte a zavřete, zasuňte zásuvku, zapněte jistič nebo myčku zapněte tlačítkem Zapnout.

Chyba FXX

Příčina: Blikající chyba FXX doprovázená varovným toném a blikajícími kontrolkami značí technickou závadu.

Odstranění: Vypněte a po pár vteřinách myčku znovu zapněte, zvolte program a zavřete dvířka. Pokud resetování programu nepomohlo, volejte servisní službu Miele.

Chyba F11

Příčina: Chyba je při odtoku vody a v myčce se může nacházet zbytek vody z mytí.

Odstranění: Myčku vypněte. Vyčištěte kombinaci sítek, vypoučtěcí čerpadlo, zpětný ventil a odstraňte případné zalomení vypouštěcí a odtokové hadice

Chyba F12 nebo F13

Příčina: Chyba při napouštění vody.

Odstranění: Před odstraněním poruchy myčku vypněte. Úplně otevřete vodovodní kohoutek a vyčistěte sítko v přítoku vody. Možná také klesl tlak na přítoku vody pod 30kPA (0,3 bar). V tomto případě konzultujte možnosti s technikem.

Chyba F78

Příčina: Porucha je v oběhovém čerpadle.

Odstranění: Vypněte myčku na 1 minut a znovu ji zapněte. Zvolte program a myčku zavřete. Pokud závada setrvává, volejte servisní službu.

Chyba F70

Příčina: Spustil se ochranný program Waterproof.

Odstranění: Zavřete přívod vody na vodovodním kohoutku a zavolejte technika.

Blikají kontrolky nápusti a výpusti vody 🚰

Příčina: Krátce po zapnutí myčka přestane mýt a zazní varovný tón. Máte uzavřený vodovodní kohoutek.

Odstranění: Úplně otevřete přívodní vodovoní kohoutek.

Naposledy aktualizoval David dne .
Přiřazeno: