Hospodyňkou.cz Naučte se být dobrou hospodyňkou Domácí spotřebičeMasoZahradaZelenina
Automatické pračky prádla

Chybové hlášky na pračce Miele a jejich řešení

Ne vždy musí chybové hlášení na vaší pračce Miele znamenat volání opraváře praček. Níže najdete nejčastější chyby, jejich kódy a především, jak závady řešit.

⚠ servis. služba 📞 zablokov. dvířek (F34)

Příčina: Chybu zapříčiní špatně zavřená dvířka nebo nezaklapnutý zámek u dvířek pračky.

Odstranění: Zavřete dvířka znovu a spusťte znovu program. Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu.

⚠ přívod vody viz 📖 (F10)

Příčina: Je zavřený nebo omezený přívod vody a pračka nenapouští vodu.

Odstranění: Zkontrolujte, zda ve vašem domě teče voda a při stabilním tlaku, následně jestli je dostatečně otevřený vodovodní kohoutek u pračky nebo zda není zalomená přívodní hadice do pračky. Měli byste také zkontrolovat, zda není zanesené sítko a vyčistit ho.

⚠ odtok vody viz 📖 (F11)

Příčina: Je omezený nebo ucpaný odtok vody, filtr, vypouštěcí čerpadlo nebo odtoková hadice se sifonem. Druhou varianout je příliš vysoko umístěný odpad a čerpadlo vodu nevytáhne.

Odstranění: Vyčistěte filtr, čerpadlo, odpadní hadici i sifon. Jak vyčistit odtok vody u pračky? Maximální výtlak u Miele praček je 1 metr. Pokud je odpad příliš vysoko, musíte odpadní hadici nastavit na nižší převýšení.

⚠ Waterproof servis 📞 (F138)

Příčina: Byl spuštěn systém ochrany před škodami způsobenými vodou.

Odstranění: Zavřete vodovodní kohoutek na přívodu vody a zavolejte techinka Miele nebo servisní službu.

⚠ servis 📞 chyba F (FXXX)

Příčina: Na pračce se vyskytla závada.

Odstranění: Pračku odpojte z elektrické sítě na 2 minuty a znovu zapněte. Pusťte program znovu. Pokud se chybové hlášení objevilo podruhé, zavolejte servisní službu.

ℹ zkontrol. dávkování (F63)

Příčina: Při praní se vytvořilo v pracím bubno příliš mnoho pěny.

Odstranění: Pokud používáte nový prací prostředek, snižte dávkování nebo jej úplně vyřaďte. Zkontrolujte u automatického dávkování množství pracího prostředku, případně jej o 10 % snižte v nastavení. Respektujte pokyny výrobců pracích prostředků na obalu.

ℹ hygiena – info (i)

Příčina: Delší dobu jste neprali s teplotou nad 60 °C a může dojít k znečištění pracího bubnu a rozmnožení bakterií.

Odstranění: Abyste předcházeli tvorbě choroboplodných zádoků a zápachů z pračky, spušťte program čištění přístroje s čistícím prostředkem Miele nebo univerzálním práškovým pracím prostředkem.

ℹ prázdný zásobník 1 / 2 / 1+2

Příčina: Používáte pračku s automatickým plněním pracího prostředku TwinDos, který došel a zásobník je prázdný nebo zcela kartuše s pracím prostředkem Ultraphase chybí.

Odstranění: Naplňte zásobník tekutým pracím prostředkem nebo avivážním prostředkem, případně celou kartuši vyměňte. Zkontrolujte čistotu prádlo, je možné, že se pralo bez pracího prostředku a může být špinavé.

ℹ vyrovnat pračku

Příčina: Není možné provést vyhlazení prádla na konci programu.

Odstranění: Zkontrolujte, že vaše pračka Miele stojí rovně svisle tak, jak je popsáno v manuálu v kapitole Umístění a připojení a že výtlačná výška není víc jak 1 metr.

⚠ servis. služba 📞 zablokov. dvířek (F35)

Příčina: Je zablokovaný zámek dvířek od pračka.

Odstranění: Zavolejte servisní službu Miele.

-0-

Příčina: Po spuštění programu se volič programů otočil do jiné polohy.

Odstranění: Otočte volič programů do původní polohy.

Naposledy aktualizoval David dne .
Přiřazeno: